Yakacak Yardımı

Kış aylarında ailelerimizin tümüne zaruri ihtiyaç olan yakacak yardımı yapılmaktadır. Doğalgaz kullanan ailelere de 4 ay 100 er TL. yakacak desteği verilmektedir.

Bir ailenin yakacak yardımı bedeli 400,00 TL. dir.