Yardım Kriterlerimiz

       1. Kimlere Yardım Yapıyoruz:

 • Kimsesiz: Geliri ve sosyal güvencesi olmayan, bakıma muhtaç, güçsüz kimsesizlere.
 • Dul: Geliri yetersiz, yardıma muhtaç dul bayanlara.
 • Yetim: Anne ve babası olmayan, bakıma ve desteğe ihtiyacı olan yetim çocuklara.
 • Yaşlı: Geliri ve sosyal güvencesi bulunmayan kimsesiz yaşlılara.
 • Hasta: Geliri ve sosyal güvencesi bulunmayan, kalıcı rahatsızlığı olan, bakıma muhtaç hastalara.
 • Sakat: Geliri ve sosyal güvencesi olmayan, bakıma ve yardıma muhtaç sakatlara.
 • Güçsüz: Geliri olmayan, iş yapamayacak durumdaki biçare güçsüzlere.
 • Garip: Geliri olmayan, kimsesiz, yardıma ve desteğe ihtiyacı olan gariplere.

 

         2. Kimlere Yardım Yapmıyoruz:

 • Aile reisi ve/veya aileden diğer fertler çalışıyor veya çalışabilecek durumda olan,
 • Başka kurum ve kuruluşlardan düzenli yardım alıyor olan,
 • Dilenciliği meslek haline getirmiş olan,
 • En az asgari ücret alıyor olan kişilere yardım yapmıyoruz.