Nasıl Yardım Alabilirim?

Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği Bursa Şubemizden yardım almak için yoksul ailenin öncelikle Bursa içinde oturan aile olması gerekmektedir. Ondan sonra da aşağıda yazılı gerekli evraklarla derneğimize müracaat ederek kayıt yaptırması gerekmektedir. Daha sonra dernek tahkikat ekibimizin ailenin durumunu muhtardan, komşulardan, varsa yakın esnaftan ve en son ailenin evine girerek birebir konuşmalar ve evin genel konumununda incelenmesinden sonra alınan bilgiler bir rapor halinde dernek toplantısına getirilmektidir. Toplantıda çıkan sonuca göre aileye yardım yapılmakta veya yapılmakmaktadır.

Derneğimizden yardım almak isteyen ihtiyaç sahibi ailelerin, aşağıdaki belgeleri hazırlayarak derneğimize ulaştırmaları gerekmektedir.

Derneğimize Müracaat İçin Gerekli Evraklar:

* Muhtardan fakirlik ilmühaberi (Aile Reisi Adına)

* Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

* Varsa Yeşil Kart fotokopisi

* Ailede raporlu hastalığı olanların, rapor fotokopileri

* Aile reisinin Sabıka Kaydı Belgesi

* Aile reisinin 1 adet resmi