İhtiyaçlı Tespiti

Derneğimize yardım için müracaat eden ailelerden öncelikle aşağıdaki belgeler istenir.

* Durumunu anlatan bir yazı
* Muhtardan fakirlik ilmühaberi
* Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
* Ailede raporlu hasta varsa rapor fotokopisi                                                                                                                                                                                                       * Özürlü var ise Sağlık Kurulu Raporu veya Özürlü Kartı fotokopisi                                                                                                                                                                      * Aile reisinin Sabıka Kaydı
* Aile reisinin 1 adet resmi

Belgeleri geldikten sonra ailenin derneğe kaydı yapılır ve araştırılacak aileler sırasına konulur.

Daha sonra araştırma ekibimizce;

* Ailenin bağlı olduğu muhtarlıktan

* Ailenin yakınında varsa esnaftan

* Ailenin komşularından aile hakkında bilgi alınır,
* Ailenin evine girerek hem aile ile konuşup bilgi alınır, hem de ailenin evdeki durumunu gözlenir.

Tüm bu bilgiler derneğe ait formumuza kaydedilir.

Her ay yapılan toplantıda araştırması yapılan ailelerin durumu görüşülerek, yardıma uygun olup olmadıklarının kararı verilir. Yardım kararı çıkan aileye takip eden aydan itibaren yardım ulaştırılmaya başlanır.