Haber Verme

Derneğimize yardım için ihtiyaçlı aile öneren kişilere ve yardım başvurusu yapan ailelere araştırma yapılıp toplantıda karar alındıktan sonra, yardıma uygun olup olmadıkları sebepleri ile birlikte haber veriliyor.

Ayrıca yardımı kesilen ailelere de, yardımlarının kesildiği ve sebebi haber veriliyor. Böylece insanların ümit bağlamaları önlenmiş ve durumlarını ona göre ayarlamaları sağlanmış oluyor.