Biz Kimiz?

Biz fakir ve muhtaç durumda olan ailelerin ihtiyaçlarını gücümüz nispetinde karşılamaya çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz.

Derneğimizin ilk tohumları 1966 yılında Denizli’de Op. Dr. Ahmet Fahir Sağol öncülüğünde atıldı. Çoğunluğunu doktor, öğretmen, avukat ve tüccarların oluşturduğu 43 kişilik bir ekip tarafından kurulmuştur derneğimiz. Kısa zamanda Türkiye’nin değişik il ve ilçelerine yayılan derneğimizin Bursa Şubesi 1977 yılında kuruldu.

Gayemiz
 

Derneğimiz;
• Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü olup, onların birbiriyle irtibatını kurarak gerçek ihtiyaç sahibi ailelerin her türlü ihtiyaçlarını (yiyecek, giyecek, yakacak vs.) karşılamak,

• Mahallelerdeki bilinen, bilinmeyen gerçek fakir ve muhtaç durumda olan aileleri tespit ederek onlara yardımda bulunmak,

• Hayırseverleri hayırlı işlere teşvik etmek ve istediklerini yerine getirmek,

• Fakir ve muhtaç ailelerin tahsilden geri kalan çocuklarının tahsil masraflarına yardım etmek,

• Hayırseverlerin her türlü yardımlarını kolayca ve layık olduğu yerlere ulaştırmak amaç ve gayesiyle kurulmuştur.

Kamu Yararı

Derneğimiz, İçişleri Bakanlığı’nın 31/10/1968 tarih ve 81-103/F-3/521 sayılı yazısı ve Danıştay Genel Kurulunun 30/1/1969 tarih ve 1969/3-12 sayılı kararı üzerine Bakanlar Kurulunun 3/3/1969 tarihli kararı ile kamu yararına çalışan dernekler statüsüne alınmıştır. Bu sebeple derneğimize yapılacak bağışlar gider olarak gösterilerek vergiden düşülmektedir.
  
Bursa Şubemiz

Derneğimiz kurulduğu günden bu yana binlerce kişinin ihtiyaçlarını karşılamış,
dertlerine derman olmuş ve onların bulunduğu sıkıntılı zamanlarda yanlarında olmuştur.
Kurulduğu günden beri yüzlerce gönüllünün faaliyet gösterdiği dernek şubemiz, şu anda Tahtakale Mahallesi Veziri Cadde No: 38 adresinde çalışmalarını sürdürmektedir.

İki çalışanı, yüze yakın gönüllüsü ile yardım için müracaat eden aileler önce titiz bir şekilde araştırılıp, sonra her ay yapılan toplantılar sonunda yardıma uygun olup olmadıkları belirleniyor. Daha sonra yardıma uygun olanlara her ay düzenli gıda yardımı yapılıyor. Yardımlar dernek çalışan ve gönüllüleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar götürülüyor.

Derneğimiz gıda yardımı yaptığı ailelerin giyecek, yakacak, zaman zaman sağlık gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Ayrıca mutat yardımlar dışında derneğimiz, ailelerin okuyan ve derslerinde başarılı olan çocuklarına burs verme, bisiklet hediye etme, ihtiyaç sahibi aileleri pikniğe götürme gibi faaliyetler de yapıyor.